Słowo na niedzielę

Pan Jezus, idąc do Jerozolimy, przechodził przez Jerycho. Mieszkał tam Zacheusz, który był przełożonym wszystkich celników. Celnicy pobierali podatki, ale bardzo często nadużywali swojej funkcji i wymagali wyższych opłat. Traktowali lud