Słowo na niedzielę

W Ewangelii spotykamy Pana Jezusa, gdy przechodzi przez pogranicze Samarii i Galilei. Żydzi nie utrzymywali stosunków z Samarytanami, nawet z nimi nie rozmawiali. Takie granice kreślimy i my dzieląc ludzi na dobrych i złych. Tych lubię, tych n