Słowo na niedzielę

Dlaczego Pan Bóg chce, żeby prorok Habakuk w pierwszym czytaniu zapisał porządnie Boże przesłanie? To, co Bóg mówi, dotyczy sprawy ważnej i życiowej. Bo prorok żali się, że Bóg nie wysłuchuje wołania. Że nie pomaga. Że bez