Słowo na niedzielę

Dlaczego Pan Bóg chce, żeby prorok Habakuk w pierwszym czytaniu zapisał porządnie Boże przesłanie? To, co Bóg mówi, dotyczy sprawy ważnej i życiowej. Bo prorok żali się, że Bóg nie wysłuchuje wołania. Że nie pomaga. Że bezczynnie spogląda na zło. No cóż, mimo że te słowa mają ponad 2500 lat, to jednak brzmią zaskakująco aktualnie. Któż z nas nie miał pretensji do Pana Boga, że nie wysłuchał modlitwy?