Słowo na niedzielę

W Ewangelii na niedzielę słyszymy historię żebraka Łazarza. W swojej przypowieści Jezus nie nakazuje nam być żebrakami. Łazarz nie był lepszy od bogacza dlatego tylko, że nic nie miał. On pokornie przyjął swoją sytuację, nie buntował się, nie przekli