Słowo na niedzielę

W drugim czytaniu święty Paweł zachęca, żebyśmy modlili się za wszystkich ludzi. Za wszystkich, tzn. nie za niektórych, za wszystkich. Nie tylko za dobrych, za wszystkich. A w Ewangelii św. Mateusza Pan Jezus powie: jeśli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?