Słowo na niedzielę

Czy Pan Bóg spełnia każdą naszą prośbę, którą zanosimy w modlitwie? Mówi nam to coś niesamowicie ważnego – w modlitwie nie jest ważne, co dostaniesz, czy otrzymasz teraz to, o co prosisz. W modlitwie ważniejsze jest spotkanie z Tym, który cię kocha. Spełnienie prośby nie jest jedynym znakiem, że Bóg cię kocha. A kiedy nie otrzymujemy tego, o co się modlimy, to jeszcze nie znak, że jesteśmy Bogu obojętni. Szczęśliwy ten, kto to zrozumie.