Słowo na niedzielę

W Ewangelii Pan Jezus daje ciekawą matematyczną zapowiedź. Pięcioro będzie rozdwojonych, podzielonych na dwoje. Pięciu elementów nie da się podzielić na pół, bez rozcinania ich czy łamania. Nie da się tu osiągnąć równości. Co to znaczy? Jezus mówi dalej, że bliscy staną przeciw sobie. Dwoje przeciw trojgu. Jak wrogowie. Czasem ze względu na wierność Panu Bogu trzeba będzie sprzeciwić się bliskim, przyjaciołom, rodakom. To szalenie trudne decyzje! Ale Jezus chce nam powiedzieć, że nie da się mieć prawdziwego pokoju w sercu i jedności z ludźmi, jeśli nie jesteśmy wierni Bogu.