Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii słyszymy historię o dwóch siostrach: o Marii i Marcie. Jedna z nich krząta się wokół Jezusa, druga siedzi u Jego stóp i słucha, co powie Pan. Potocznie tę scenę odczytujemy jako pochwałę słuchania Słowa Bo