Słowo na niedzielę

Dziś Liturgia Słowa wzywa do radości. Pierwsze czytanie mówi jasno: Radujcie się! A w Ewangelii uczniowie, wysłani przez Jezusa, wracają z radością. Zwróćmy jednak uwagę na reakcję Jezusa. Otóż gdy Jezus rozesłał 72 ucznió