Słowo na niedzielę

W pierwszym czytaniu spotykamy proroka Elizeusza. Właściwie jeszcze nie jest prorokiem, dopiero otrzyma zaproszenie od Pana Boga. Elizeusz pracuje na polu, idzie za orzącymi wołami. To jest ciekawy obraz, bo woły połączone jarzmem szły tylko w jedną