Słowo na niedzielę

Liturgia nie daje nam bezpośredniej odpowiedzi na takie pytanie „kim naprawdę jestem?”. Ale to w Słowie możemy szukać swej tożsamości. W drugim czytaniu św. Paweł nie mówi kim jesteśmy, ale raczej kim nie jesteśmy: nie ma Żyda, nie