Słowo na niedzielę

Słowo „rozdzielać” pojawia się w Nowym Testamencie 11 razy i w zdecydowanej większości odnosi się do podziałów, rozłamów. Podzielono szaty Jezusa, podzielone królestwo, rozłam wśród domowników, szatan we