Słowo na niedzielę

Pan Jezus mówi w Ewangelii: „Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony”. To jest scena z Wieczernika, krótko przed męką Jezusa. Jest po wieczerzy, Jezus już umył uczniom nogi, a potem wskaz