Słowo na niedzielę

W siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy takie słowa Jezusa: Nie każdy kto Mnie woła Panie, Panie, wejdzie do królestwa Niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę Ojca. Wielu powie wtedy: Ależ Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy uż