Słowo na niedzielę

Po śmierci Jezusa uczniowie wracają do swoich zajęć, do dawnego życia. Piękna przygoda z Mistrzem dobiegła końca. Już nie są rybakami ludzi. Nie ma tłumów, cudów, wspólnych wędrówek. Nawet wspólnota się rozsypała, już nie ma dwunastu: dziś w Ewangelii mowa jest tylko o siedmiu Apostołach. Szymon Piotr, który miał być skałą, niby wciąż przewodzi, pozostali idą za nim na nocny połów, ale nic im nie wychodzi.