Słowo na niedzielę

Strach trzyma nas w zamknięciu, w niewoli. Człowiek, który się boi nie jest sobą. Życie w lęku nie jest prawdziwym życiem. Tak było z uczniami, którzy siedzieli w Wieczerniku, zamknięci ze strachu, jak mówi dziś Ewangelia. Sami s