Słowo na niedzielę

Jest naturalne, że kobiety, chcąc namaścić ciało Jezusa, szukają Go na cmentarzu, w grobie. No bo gdzie miały Go szukać? W stajence? W świątyni? W kuchni? A jednak w grobie ciała nie ma. I wtedy pojawiają się aniołowie, którzy mówią dzi