Słowo na niedzielę

Jezus mówi: Módlcie się, żeby was nie pokonała pokusa, która już się zbliża. Pokusa uderzy na pewno. Diabeł zawsze szuka swojej okazji, żeby nas odciągnąć od Pana Boga. W niedzielnej Ewangelii czytamy, że uczniowie śpią, a więc s