Słowo na niedzielę

W Ewangelii żydzi przyprowadzili do Jezusa kobietę, którą złapali na ciężkim grzechu - na współżyciu poza małżeństwem. Prawo, na które się powołują, mówiło, że trzeba usunąć zepsutego człowieka spośród ludu. Że trze