Słowo na niedzielę

Jest więc dość naiwnym przekonanie, że zobaczenie cudu od razu zrobi z widzów super wierzących. W życiu duchowym nic nie dzieje się automatycznie. Potrzebne jest świadome i dobrowolne przyjęcie łaski. Na tym polega nawrócenie: uznaję, ż