Słowo na niedzielę

Mniej więcej dwa tysiące lat temu Pan Jezus powiedział: Odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie. To znaczy – zastosują wobec ciebie metody, jakich ty używasz wobec ludzi. Te słowa otwierają moje oczy! Bo co by było, gdyby ciężary i problemy w twoim życiu pojawiały się właśnie dlatego, że nie jesteś dobry i miłosierny dla innych? Jezus dodaje: Jeśli jesteście dobrzy, uśmiechacie się, dajecie prezenty, jesteście wyrozumiali tylko dla tych, których lubicie, którzy są dobrzy dla was, to cóż nadzwyczajnego robicie? Przecież niewierzący to samo robią. Niewierzący, czyli nie uznający Pana Boga. Jeżeli ty Go uznajesz, to Go naśladuj, to znaczy postępuj według wiary, a nie tylko tego, co ludzkie. Miłość Boga wybacza, jest cierpliwa, wyrozumiała. Jeśli uznajesz się za osobę wierzącą, to bądź miłosierny, jak Bóg jest miłosierny. Wszelka chęć zemsty, udowadniania swoich racji przemocą, osądzanie – niszczą twoją wiarę.