Słowo na niedzielę

Mniej więcej dwa tysiące lat temu Pan Jezus powiedział: Odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie. To znaczy – zastosują wobec ciebie metody, jakich ty używasz wobec ludzi. Te słowa otwierają moje oczy! Bo co by było, gdyby ciężary i problemy