Słowo na niedzielę

Pierwsze czytanie z jutrzejszej niedzieli mówi o dwóch postawach, dwóch osobach – jeden ufa człowiekowi (sobie lub komuś innemu), drugi – Panu Bogu. Pierwszy uznaje, że sam da radę, poradzi sobie. Nie modli się, nie dziękuje Panu Bogu, nie chwali Go. A jeśli to robi, to tylko ustami, bo od Pana Boga swoje serce odwraca. Drugi człowiek, który Bogu ufa, jest jak drzewo, którego korzenie są blisko wody. Posłuchajcie uważnie! Drzewo ma zielone liście, jest bezpieczne, można powiedzieć: szczęśliwe, nie dlatego, że nie ma suszy i panują świetne warunki, ale dlatego, że puściło korzenie ku strumieniowi. Mowa jest nawet o całym roku suszy! A drzewo i tak nie przestaje owocować. Jest szczęśliwe niezależnie od warunków. Ty nie potrzebujesz takiej „wody”, nie potrzebujesz ani złotej rybki, ani tego, żeby zniknęły wszystkie problemy. Potrzeba raczej, żebyś zaufał Jezusowi, oddał Jemu władzę nad twoim życiem. Żebyś uwierzył w zmartwychwstanie, które On ci obiecuje. Twoje szczęście nie zależy od warunków zewnętrznych. Raczej od wewnętrznych, to znaczy od twojego serca.