Słowo na niedzielę

Ludzie są słabi, mają wady i grzechy, mimo to Pan Bóg ich powołuje, dlaczego? Uczniowie Jezusa dojrzewają w drodze, to On sam ich wychowuje, kształtuje. Nikt z nas nie jest dobry sam z siebie, od razu. Dzięki łasce stajemy się dobrymi narzędzi