Słowo na niedzielę

Dziś w Ewangelii pojawia się pewne słowo, które może być dość denerwujące. No bo gdyby użyć go na przykład w takich sytuacjach: cokolwiek. W ustach Maryi jednak cokolwiek brzmi inaczej. Nakazuje sługom totalne posłuszeństwo wobec Jezusa. Bez p