Słowo na niedzielę

W pierwszym czytaniu Jerozolima widzi działanie Pana Boga: Jego chwała jaśnieje nad miastem. Izajasz zapisał, że wtedy zadrży i rozszerzy się, powiększy serce. Między innymi jako obietnica Pana Boga, że poszerzy granice ziemi swojego narodu, żeby lepiej się mu żyło, żeby był bezpieczny. A psalm 119 mówi: pobiegnę, Boże, za Tobą, za Twoimi przykazaniami, bo rozszerzają moje serce.