Słowo na niedzielę

W pierwszym czytaniu Jerozolima widzi działanie Pana Boga: Jego chwała jaśnieje nad miastem. Izajasz zapisał, że wtedy zadrży i rozszerzy się, powiększy serce. Między innymi jako obietnica Pana Boga, że poszerzy granice ziemi swojego narodu, żeby lep