Słowo na niedzielę

Rodzina jest też miejscem, gdzie dziecko powinno nauczyć się modlitwy. To nie ksiądz, katecheta czy Kościół (mówiąc ogólnie) jest odpowiedzialny za przekazanie wiary, ale rodzice. To oni są pierwszymi nauczycielami wiary. Z nauką