Słowo na niedzielę

Pierwsze czytanie zachęca wprost, żeby śpiewać z radości. I powtarza przy tym to samo zdanie: „Pan jest pośród ciebie”, to znaczy Bóg jest z tobą, jest po twojej stronie. Oto powód radości! On naprawdę jest z tobą. A