Słowo na niedzielę

W Ewangelii, która jest fragmentem procesu Pana Jezusa, Piłat dwa razy pyta: Czy jesteś królem? Jezus potwierdza: Tak, jestem królem, choć w tamtym momencie nie ma nic na potwierdzenie swoich słów. Nie będzie sztuką mówić o Jezusie Król, kiedy przyjdzie w chwale na końcu czasów. Znakiem wiary jest odkrywać Jego panowanie w najtrudniejszych momentach.