Słowo na niedzielę

A kiedy słuchamy pierwszego czytania, mówiącego o czasach ostatecznych, o wielkich wydarzeniach, na które mamy być gotowi, to pojawiają się takie określenia: w owym czasie, wtedy, w tym czasie. Czyli w gruncie rzeczy nie mam pojęcia kie