Słowo na niedzielę

Gdyby w historii Polski decyzje w czasie wojen podejmowano bez żadnego ryzyka, gdyby Polacy angażowali się w walkę tylko wtedy, gdy mieli przewagę, nie mielibyśmy tylu bitew, które pokazały polskiego ducha bohaterstwa. Nie byłoby bitwy pod Obe