Słowo na niedzielę

Czy wiara może być ślepa? Pewnie może, ale jednak gorzej byłoby, gdyby była głucha. Bo wierzyć mamy Jezusowi na Słowo, a nie na piękne oczy. To zapytajmy o to kogoś, kto naprawdę uwierzył. W Ewangelii widzimy żebraka Bartymeusza, który nas jed