Słowo na niedzielę

Pierwsze zdanie pierwszego czytania jest niepokojące: „Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem”. Jak je rozumieć? Jaki obraz Pana Boga wyłania się z tych słów? Spodobało się Panu, a więc było to coś, co chciał zrobić