Słowo na niedzielę

Dzisiejsza Liturgia Słowa dotyczy małżeństwa. Ciekawe czy coś z tego, co słyszymy w czytaniach, może pomóc w zwykłych sprawach. Zobaczmy! Nie potrzeba odwoływać się do statystyk czy robić sondażu, żeby się zorientować, że małżeństwo dziś przeż