Słowo na niedzielę

W niedzielnym pierwszym czytaniu słowo zachęty daje Pan Bóg: Odwagi! Nie bój się! To jest słowo dla tych, którzy tracą nadzieję, uważają, że nic już nie potrafią zrobić, że już po nich. Prorok Izajasz mówi o niewidomych, k