Słowo na niedzielę

W niedzielnym pierwszym czytaniu słowo zachęty daje Pan Bóg: Odwagi! Nie bój się! To jest słowo dla tych, którzy tracą nadzieję, uważają, że nic już nie potrafią zrobić, że już po nich. Prorok Izajasz mówi o niewidomych, którzy nie potrafią zobaczyć Pana Boga; o głuchych, którzy Go nie słyszą; o chromych, którzy nie mogą do niego przyjść; o niemych, którzy nie mogą zawołać o pomoc.