Słowo na niedzielę

Św. Paweł mówi, że Bóg Ojciec zesłał swego Syna zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, a więc zwyczajnie. Żeby rozpoznać w Jezusie Syna Bożego, potrzeba mieć wiarę. Tak jak pasterze i królowie, którzy przyszli do B