Słowo na niedzielę

Wszyscy znają przykłady nagłej, bardzo ciężkiej choroby, utraty pracy, nieoczekiwanej śmierci bliskiej osoby. Te doświadczenia to moment, kiedy trzeba użyć swojej wiary, to znaczy oprzeć się na Panu Bogu. Mieć mocną nadzieję, że to, co się stało, jes