Słowo na niedzielę

Bóg oczekuje od każdego z nas zaufania. Chce, byśmy cierpliwie słuchali. O tym mówi św. Paweł w drugim czytaniu: „Postępujcie w sposób godny waszego powołania”. Warto więc odnieść te słowa do naszego zachowania. Tak j