Słowo na niedzielę

Ostatnie słowa pierwszego czytania przynoszą wspaniałe określenie Pana Boga: „Pan naszą sprawiedliwością”. Nie mówi się, że Bóg jest sprawiedliwy, ale coś więcej – On jest sprawiedliwością. To bardzo pocieszające imię