Słowo na niedzielę

Jutro Kościół przypomina postać św. Jana Chrzciciela. To zupełnie wyjątkowa sytuacja, że w niedzielę wspominamy – poza zmartwychwstaniem Pana Jezusa – jakiegoś świętego. To w Janie spełniają się dawne przepowiednie i proroctwa ze S