Słowo na niedzielę

Liturgia Słowa na najbliższą niedzielę uczy, że podstawą pełnienia dobra nie jest to, co mamy, zebrane środki, znajomości, wiedza, ale przede wszystkim ufność jaką pokładamy w mocy Boga, nasza wiara i gotowość do pełnienia Jego woli. Niedzielne drugie czytanie przynosi jedno z najważniejszych słów, które są zapisane w Piśmie świętym: Postępujemy według wiary, a nie według widzenia.