Słowo na niedzielę

Pierwsze czytanie mówi o szabacie – to jest święty czas, w którym nie wolno było wykonywać żadnych prac. To był dzień na zregenerowania sił fizycznych, ciała, ale przede wszystkim ducha. Nasza niedziela nie jest tym samym, co szab