Słowo na niedzielę

Jaka jest nasza wiara? Nie jest łatwo mówić o swojej wierze, ale ponieważ Pan Jezus w Ewangelii nakazał nam dzielić się nią, stąd sami musimy wiedzieć czym ona jest. A czym jest wiara dla ciebie? Nasza wiara to relacja z Panem Bogiem, nasza więź z Jezusem. Rozmawiamy z Nim, słuchamy Go, uczymy się Go kochać, odkrywamy Jego miłość do nas, szukamy Jego woli. On mówi do nas, słyszymy Jego głos w sercu. Pierwsze czytanie mówi: Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem. To jest streszczenie naszego zadania, naszej wiary, naszego życia. Poznaj dzisiaj – nie jutro, nie kiedyś, ale dziś, teraz, w tej sytuacji, w której jesteś: w domu, w pracy, w szpitalu, w więzieniu, zdrowy, chory, radosny, smutny – poznaj i rozważ, że Pan jest Bogiem. Myśl o Nim, zastanawiaj się, pamiętaj, a On będzie mówił do Ciebie. Duch Święty będzie ci pomagał odkrywać prawdę o Bogu, którą przechowuje i przekazuje Kościół.