Słowo na niedzielę

Jaka jest nasza wiara? Nie jest łatwo mówić o swojej wierze, ale ponieważ Pan Jezus w Ewangelii nakazał nam dzielić się nią, stąd sami musimy wiedzieć czym ona jest. A czym jest wiara dla ciebie? Nasza wiara to relacja z Panem Bogiem, nasza wi