Słowo na niedzielę

Przed swoim odejściem Jezus nie powiedział: Zostańcie tu i stójcie całe życie gapiąc się w chmury. Dał raczej swoim uczniom polecenie, by szli na cały świat i mówili o Jezusie i żeby tak żyli, żeby ludzie uwierzyli w ich słowa. I to jes