Słowo na niedzielę

Według św. Jana prawdziwą miłość wyznaje się czynem i prawdą – działaniem dla kochanej osoby, dla jej dobra, nawet jeśli – a może przede wszystkim – kiedy zakłada to moje cierpienie. Jakie wyznanie uznasz za prawdziwsze, głębsze: pr