Słowo na niedzielę

Piotr powiedział do ludu: zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.