Słowo na niedzielę

Życie to bieg do Jezusa. Do jego pustego już grobu. A kto tam dotrze, zobaczy i uwierzy, to wówczas będzie zupełnie innym człowiekiem. Tym, co zwycięża nasze wątpliwości to wiara do zmartwychwstałego Jezusa. Mamy wszystko, co potrzeba, żeby uw