Słowo na niedzielę

„Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie!. A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze”.