Słowo na niedzielę

Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: „Samuelu, Samuelu”. Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”.