Słowo na niedzielę

Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie?”. Jednym z najważniejszych i najpiękniejszych zadań adwentu jet to, aby nam