Słowo na niedzielę

Zawsze się radujcie, nieustannie módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście.